För en hållbar framtid:

Kryssa Jytte #3 till EU!

Gå med i kampanjen!

Dina kontaktuppgifter hanteras i enlighet med vår integritetspolicy.

Mina tre stora segrar i EU!

1. En bättre utsläppshandel med en minskning av utsläpp som motsvarar Sveriges samlade utsläpp under 50 år.

2. Ett stopp för de farliga ämnen neonikotioider som hotar våra bin och insekter.

3. Ett klimatmål om 55% minskning av EUs koldioxidutsläpp till 2030.

Vill du veta mer?
Följ mig på Facebook!